گردهمایی اعتراضی در بدخشان درباره شناسنامه‌های الکترونیک

شماری از ساکنان ولایت بدخشان در شمال افغانستان در یک گردهمایی اعتراضی خواستار متوقف شدن روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک شدند و هشدار دادند که در صورت متوقف نشدن آن به “نافرمانی مدنی” دست خواهند زد.