یافته بی‌بی‌سی: کشاورزان خشخاش به طالبان و پلیس افغانستان باج می‌دهند

یافته‌های بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که امسال در سراسر افغانستان کمپین محو کشتزارهای خشخاش/کوکنار تقریبا نزدیک به صفر بوده و دهقانان از کشت خشخاش در بعضی مناطق به سربازان پلیس در محل پول می‌دهند. مقام‌های دولتی می‌گویند آمریکایی‌ها که بزرگترین تمویل‌کننده روند مبارزه با خشخاش بودند حالا دیگر بودجه‌ای برای تخریب کشتزارهای خشخاش اختصاص نمی‌دهند.