آمریکا رئیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد

وزارت دارایی آمریکا ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. در بیانیه‌ای که وزارت دارایی آمریکا منتشر کرده علی طرزعلی، معاون بخش بین‌الملل بانک مرکزی ایران و ارس حبیب، مدیر بانک “بلاد اسلامی” عراق هم بهمراه آقای سیف در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.