ائتلاف صدر بیشترین کرسی‌های پارلمان عراق را به دست آورده است

شمارش بخش عمده آرا در انتخابات پارلمانی عراق حاکی از آن است که فهرست سائرون به رهبری مقتدی صدر خواهد توانست بیشترین شمار کرسی‌های مجلس را به دست آورد هر چند به تنهایی قادر به تشکیل دولت آینده نخواهد بود. صدر گفته است در نظر دارد یک دولت تکنوکرات و دموکراتیک را روی کار بیاورد.