اعتراض جهانی به کشته شدن نزدیک به شصت فلسطینی در غزه

اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای فلسطینی‌های کشته شده در نوار غزه یک دقیقه سکوت کردند. اما همزمان با همین جلسه، یک مرد ۵۱ ساله دیگر در غزه کشته شد.