پیامدهای انتخابات عراق برای ایران

بلوک سیاسی مقتدی صدر در عراق در صدر جدول انتخابات مجلس آن کشور قرار گرفته است. بیش از ۹۰ درصد آرا شمارش شده و فقط دو استان از ۱۸ استان عراق مانده‌اند که آراءشان شمرده شود. ‏