چند سال عمر می‌کنیم؟

انسان حالا از هر زمان دیگری بیشتر عمر می کند. افرادی که در سال ۲۰۱۶ بدنیا آمدند به طور میانگین از آنهایی که ۲۵ سال پیش متولد شده‌اند، بیشتر عمر می‌کنند.