آمریکا و چند کشور عرب، حسن نصرالله و رهبران دیگر حزب‌الله را تحریم کردند

آمریکا و چند کشور عرب منطقه خلیج فارس، رهبران حزب‌الله لبنان، از جمله حسن نصرالله و نعیم قاسم را تحریم ‌کرده‌اند. وزارت دارایی آمریکا حزب‌الله را “گروه تروریستی مورد حمایت ایران” توصیف کرده است.