انور ابراهیم، سیاستمدار قدیمی مالزیایی از زندان آزاد شد

انور ابراهیم، سیاستمدار قدیمی مالزیایی در پی شکست غیرمترقبه حزب حاکم و تشکیل دولت جدید از زندان آزاد شده و انتظار می‌رود فعالیت سیاسی خود را از سربگیرد. او به اتهام فساد اخلاقی محاکمه و زندانی شده بود اما همواره این اتهام را رد کرده و دلیل آن را مبارزه با فساد و خویشاوندگرایی در تشکیلات دولتی دانسته بود.