ساعت بدن با اختلالات رفتاری مرتبط است

دانشمندان می‌‌گویند اختلال در ساعت درونی بدن ممکن است افراد را در معرض بی‌نظمی‌های رفتاری قرار دهد. تقریبا در هر سلول از بدن، ساعتی تیک و تاک می‌کند و این ساعت کار بافت های بدن را در یک ریتم روزانه تغییر می دهد.