قارچ سمی جان پنج نفر را در غرب ایران گرفت

قارچ سمی در غرب ایران در چند روز گذشته باعث مرگ پنج نفر و مسموم شدن بیش از ۲۷۰ نفر شده است. یکی از کشته‌شدگان یک کودک ۹ ماهه است.