مرکز سوریه به کنترل نیروهای بشار اسد در آمد

در پی خروج آخرین اتوبوس‌های حامل شورشیان و خانواده‌هایشان از حمص و حما، دولت سوریه کنترل مرکز سوریه را بار دیگر در دست گرفت.