چرا زنها بیشتر از مردها عمر می‌کنند؟

براساس تازه‌ترین داده‌های بنیاد سنجش و ارزیابی سلامت، در تمامی کشورهای جهان به استثنای سه کشور زنها بیشتر از مردها عمر می‌کنند.