گزارش مهرداد فرهمند از درگیری هفته پیش اسرائیل و سوریه

هفته پیش اسرائیل و سوریه بر فراز بلندی‌های جولان به تبادل آتش پرداختند. اسرائیل گفت راکت‌هایی که از سوریه به این کشور شلیک شده، کار ایران است هر چند ایران مسوولیت آن را نپذیرفت.