آمریکا نماینده حزب الله در ایران را تحریم کرد

وزارت دارایی آمریکا از تحریم دو عضو حزب الله لبنان و ۵ شرکت مرتبط با این گروه خبر داده است. عبدالله صفی الدین، نماینده حزب الله لبنان در ایران و محمد ابراهیم بزی، فردی که به انجام فعالیت های تجاری برای حزب الله متهم شده، افرادی هستند که به فهرست تحریم ها اضافه شده اند.