اهمیت سفارش درخت و ترومپت درعروسی سلطنتی بریتانیا

شاید تهیه ترومپت و درخت، اولین دغدغه شما برای جشن عروسی‌تان نباشد. اما در عروسی خانواده سلطنتی بریتانیا این دو اهمیت ویژه‌ای دارند.