هسپل با وجود سابقه بحث‌برانگیز درباره شکنجه، برای ریاست سیا تایید شد

این نیروی کارکشته و قدیمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بابت این هدف انتقادها قرار گرفته بود که دو دهه پیش زیر نظر او در یک زندان مخفی در تایلند، بازداشت‌شدگان را شکنجه می‌کرده‌اند.