گزارش ها از به خشونت کشیده شدن اعتراضات در کازرون

گزارش های متعدد در شبکه های اجتماعی حاکی از تجمع چهارشنبه شب معترضان در شهر کازرون در جنوب ایران است که بنابه بعضی گزارش های تایید نشده با تیراندازی ماموران همراه بوده است.