یک قطار در ژاپن باز ۲۵ ثانیه زودتر حرکت کرد

یک شرکت راه‌آهن در ژاپن، پس از آن که قطاری ۲۵ ثانیه زودتر از زمان تعیین شده، ایستگاه را ترک کرد، از مسافران عذرخواهی کرده است.