احتمال افزایش نیروهای بریتانیایی در افغانستان

بی‌بی‌سی دریافته که وزیر دفاع بریتانیا باور دارد که نیروهای بریتانیایی در افغانستان باید افزایش یابد. وزیر دفاع بریتانیا به ترزا می، نخست وزیر این کشور نامه‌ای نوشته و خواستار افزایش نیروهای این کشور در افغانستان شده است. تا اکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.