‘دولت افغانستان، کنترل ولسوالی تاله و برفک را از طالبان پس گرفت’

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور کنترل ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان را به دست گرفته است. این ولسوالی حدود ده روز پیش سقوط کرده بود. وزارت دفاع گفته جنگجویان طالبان از این ولسوالی شمالی افغانستان فرار کردند.