مقادیر زیادی اجناس گرانبها از خانه نخست وزیر سابق مالزی کشف شد

پلیس مالزی از کشف مقادیر قابل توجهی اجناس گرانبها شامل کیف‌ زنانه، پول نقد، ارز و جواهرات در جریان بازرسی خانه و محل‌های متعلق به نجیب رزاق، نخست وزیر سابق و همسرش، خبر داده است. برخی منابع احتمال بازداشت نخست وزیر سابق را در ارتباط با فساد مالی بعید ندانسته‌اند.