خبرنگاران خارجی برای حضور در مراسم تعطیلی مرکز اتمی وارد کره شمالی شدند

شماری از خبرنگاران غربی و چینی برای حضور در مراسم تعطیلی یک مرکز اصلی آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی وارد این کشور شده‌اند. کره شمالی به خبرنگاران کره جنوبی اجازه نداده تا در این مراسم شرکت کنند.