شاهد عینی (۱۰۲): ماجرای کشف درخودماندگی

در برنامۀ این هفته به سال ۱۹۴۳ میلادی می رویم، یعنی به ۷۵ سال پیش؛ سالی که بیماری اوتیسم (درخودماندگی) برای نخستین بار تشخیص داده شد. ‏