وزارت خارجه ایران ‘تهدید غیر قانونی’ آمریکا را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای رسما به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اعمال ‘شدیدترین تحریم‌های تاریخ’ واکنش نشان داده و آن را مداخله آشکار در امور داخلی خود و تهدید غیرقانونی علیه یک عضو سازمان ملل متحد دانسته است.