برکناری نخست وزیر دست‌راستی و قدرت گرفتن سوسیالیست‌های اسپانیا

ساعاتی پیش در پی یک بحران سیاسی در اسپانیا، ماریانو راخوی، نخست‌وزیر با رای عدم اعتماد مجلس برکنار شد.