حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی مخالفت کرد

اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی، دبیرکل این حزب، مخالفت کردند. این در حالی است که آقای کروبی هشت سال است که در حصر خانگی به سر می‌برد و نتوانسته رهبری حزبش را مستقیما در دست بگیرد.