جهان امروز بیش از گذشته نیازمند آموزه‌های اخلاقی از جمله آموزه‌های زرتشت است/ باید قدردان ریشه‌های مشترک خود باشیم که همه ما را با یکدیگر پیوند می‌بخشد و کردار و رفتار ما را شکل می‌دهد

رئیس‌ جمهور در پیامی با تیریک برگزاری یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان، جهان امروز را بیش از گذشته نیازمند آموزه‌های اخلاقی از جمله آموزه‌های زرتشت دانست و تصریح کرد: “گفتار نیک”، “کردارنیک” و “پندارنیک”، آموزه ای است که امروزه جهان باید به آن توجه کند. این آموزه اشاره دارد که رفتار و کردار ما متاثر از پندار ما است و اول باید تفکر و پندار خویش را اصلاح کنیم زیرا فقط با پندارنیک است که می‌توان گفتار و کردار نیک داشت.