روانشناسی فرافکنی و معضل اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی

با در نظر گرفتن دایره دشمن انگاری رژیم که به دستگیری دوتابعیتی ها و فعالان محیط زیست هم کشیده شده و رقابتها و اختلافات گردانندگان آن و نیز ماهیت جزمی و انعطاف ناپذیر ایدئولوژیکی اش میتوان نتیجه گرفت که اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی آرزوئی قابل احترام ولی انجام ناشدنی است.