محاکمه صحرایی یک زن و چهار مرد در کابل

ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد افرادی که خود را “مجاهدین” می‌خوانند چهار مرد و یک زن را به اتهام “فساد اخلاقی” در “ولسوالی قره باغ ولایت کابل” محاکمه کردند. در این ویدئو سر و صورت و لباس مردان خاک آلود و یکی از آنها صورتش کبود و سرخ شده است. آنها در مقابل دوربین توبه می‌کنند و می‌گویند “خوشحال هستند که شریعت بر آنها تطبیق شده است.”