پدرو سانچز به عنوان نخست‌وزیر جدید اسپانیا قسم یاد کرد

پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور قسم یاد کرده است. برای اولین بار در تاریخ مدرن اسپانیا این مراسم بدون انجیل و صلیب برگزار شده است.