افغانستان و مصر؛ ۹۰ سال رابطه دپیلماتیک

محمد نادرخان، در ۱۵اکتوبر ۱۹۲۹ به سلطنت رسید، با توجه به نوشته محمد هاشم المجددی، باید نمایندگی سیاسی افغانستان در ماه‌های نخست سال ۱۹۳۰ در قاهره تأسیس شده باشد.