‘تاریخ مشترک’؛ نمایشگاهی از آثار هنرمندان مهاجر در سوئد

یک گالری در استهکلم، پایتخت سوئد، میزبان نمایشگاهی از آثار هنرمندان مهاجر تحت عنوان “تاریخ مشترک” بوده است. این نمایشگاه به تاریخ ۵ مه در استهکلم گشایش یافت و همزمان در کشور‌های لهستان و لیتوانی نیز برگزار شد. عکس‌ها از رضا هزاره