دو قلوهای به هم چسبیده تانزانیایی در ۲۲ سالگی درگذشتند

ماریا و کنسلتا، دو قلوی به هم چسبیده تانزانیایی در ۲۲ سالگی بر اثر بیماری قلبی درگذشتند. این دو در تانزانیا شناخته شده و محبوب بودند و مرگ آنها بسیاری را اندوهگین کرد.