بحران حقوق بشر در کره شمالی؛ آنچه ترامپ و اون درباره‌اش حرف نمی‌زنند

سازمان ملل متحد می‌گوید شهروندان کره شمالی با “نقض سیستماتیک، گسترده و فاحش حقوق‌بشری” روبه‌رو هستند. اما حقوق بشر، تقریبا به طور حتم از موضوعات مورد بحث این دو رهبر نخواهد بود.