تعلیق فعالیت گروه خودروسازی پژو-سیتروئن در ایران

گروه خودروسازی فرانسوی پی‌اس‌ای می‌گوید برای پرهیز از تحریم‌های آمریکا، فعالیتش را در ایران تعلیق می‌کند و در عین حال امکان گرفتن معافیت از دولت آمریکا را دنبال می‌کند.