دروازه‌بان تونس ‘تمارض کرد’ تا هم‌تیمی‌هایش افطار کنند

در بازی‌های دوستانه قبل از بازی‌های رسمی جام جهانی، دروازه‌بان تیم فوتبال تونس در زمان غروب آفتاب خودش را روی زمین انداخت و بازی متوقف شد. در این فرصت هم‌تیمی‌های او برای افطار، سراغ آب و خرمای کنار زمین رفتند.