رهبر ایران: نمی‌شود هم تحریم بود، هم در حبس هسته‌ای

آیت‌الله علی خامنه‌ای به سازمان انرژی اتمی ایران دستور داده تا از فردا برای گسترش غنی سازی آماده شود. او به افزایش توان غنی سازی تا حد۱۹۰هزار سو اشاره کرده، البته در چارچوب برجام.