عالی‌ترین مقام‎های نظامی کره شمالی ‘برکنار شدند’

بنا بر گزارش‌ها از کره شمالی سه مقام ارشد نظامی در این کشور برکنار شده‌اند. گفته می‌شود این برکناری‌ها در راستای تغییر سیاست‌های کره شمالی برای حضور در عرصه جهانی بوده است. برخی از گزارش‌های تایید نشده حاکی از برکناری وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش و رئیس دفتر سیاسی ارتش است.