غلبه بر آلودگی پلاستیکی؛ آیا ایران برنامه‌ای دارد؟

روز جهانی محیط زیست امسال بر موضوع پلاستیک و مبارزه با مصرف آن متمرکز است. در بخشی از شعارهای برنامه امسال محیط زیست سازمان ملل آمده است “استفاده نکنید، اگر بازیافتی نیست.” براساس آمار رسمی سالانه ۱۳ میلیون تن پلاستیک به اقیانوس‌ها ریخته می‌شود. ۹۳ درصد آب بطری‌ها و ۸۳ درصد آب شیر حاوی ریز پلاستیک است.