نتانیاهو: رفتار ایران می تواند به موج جدید پناهجویان دامن بزند

نخست وزیر اسرائیل در شروع سفر اروپایی خود گفته است که ایران از درآمد ناشی از تخفیف تحریم های مربوط به برنامه اتمی برای دامن زدن به مناقشه ها در منطقه استفاده می کند که می تواند به موج دیگری از پناهجویان به سوی اروپا دامن بزند.