نخست‌وزیر اردن استعفا کرد

در پی اعتراض‌های خیابانی به افزایش مالیات و سیاست‌های ریاضتی دولت، هانی ملقی، نخست‌وزیر اردن از سمتش کناره‌گیری کرد. کاخ شاهی اردن پیشتر خواسته بود صدای معترضان شنیده شود. پادشاه اردن، از عمر رزاز خواسته دولت تشکیل دهد.