از دو سوی آمو: از بوسه‌های ستاره تا چشم گریان پروین

در برنامۀ این هفته تازه‌ترین ترانه‌های ستاره کرامت‌الله، بشیر همدرد و دمیربیک عالمف از تاجیکستان و افغانستان را می‌شنوید.‏