رهبر ایران: سازمان انرژی اتمی سریعاً برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو آماده شود

رهبر ایران به سازمان انرژی اتمی ایران دستور داده سریعا آمادگی لازم برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو را در چارچوب برجام فراهم کند. ساعاتی بعد سخنگوی این سازمان گفت که آژانس را در جریان شروع فرآیند افزایش ظرفیت غنی سازی اورانیوم خواهد گذاشت.