شش دلیل که نشان می‌دهد گیاهان از آنچه فکر می‌کنیم باهوش‌ترند

جیمز ونگ، گیاه شناس در کتابی با عنوان “آیا خوردن گیاهان غلط است؟” نشان می‌دهد که گیاهان قادر به کارهایی هستند که سابقا تصور می‌شد فقط جانوران و یا فقط انسان‌ها می‌توانند انجام دهند.