چرا دوربین‌های مداربسته کابل نمی‌تواند جلو مهاجمان را بگیرد؟

حمله‌های روزهای گذشته به وزارت کشور افغانستان سوال‌های زیادی به دنبال داشت. پرسش‌های از این قبیل که مهاجمان چگونه توانستند به سادگی تا ورودی قلب امنیتی افغانستان خود شانرا برسانند آنهم با وسایط زرهی، لباس و تجیهزات نظامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی. نقش دوربین‌های امنیتی مداربسته در شناسایی عاملان و جلوگیری از این گونه حمله‌ها چیست؟