آتش بس یکطرفه با طالبان؛ تسلیم شدن یا قدمی برای صلح؟

اعلام آتش بس یکطرفه از سوی رئیس جمهوری افغانستان، در حالی که طالبان پیش از این در پاسخ به فتوای علمای دین، فتوای آنها را “فرمایشی از سوی دولت و بخشی از تبلیغات نیروهای آمریکایی” خواندند، واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشت.