آزادی قدس شریف آرمان مقدس ملت ایران و همه مسلمانان است/ دور نیست زمانی که مسلمانان نماز را در قدس برپا کنند/ همه مردم عزیز ایران با هر تفکر و اعتقادی در راهپیمایی بزرگ روز قدس به طور گسترده شرکت کنند

رئیس جمهور با دعوت از مردم برای حضور گسترده در مراسم روز قدس، تصریح کرد: روز قدس روزی تاریخی و هنگامه فریاد علیه ستمگران و حمایت از ملت مظلومی است که طی هفتاد سال پیش از خانه و کاشانه خود آواره شده است.