اسرائیل از توافق با روسیه برای عدم برخورد در سوریه خبر داد

نخست وزیر اسرائیل که برای جلب حمایت از کشورش در مقابل ایران به اروپا سفر کرده، گفته است که با روسیه بر سر جلوگیری از برخوردهای تصادفی نیروهایشان در سوریه، به توافق رسیده است