ایران برای امکان افزایش غنی سازی اورانیوم آماده می‌شود

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که ایران نمی تواند هم به برجام متعهد باشد و هم تحریم‌ها را تحمل کند